拳

基本解釋

詞目:拳

拼音:quán

屈指卷(ju僴 )握起來的手:拳頭(“頭”讀輕聲)。

五指握緊:比喻一切事情都掌握在自己手中。

徒手的武術:拳術。打拳。太極拳拳譜。拳腳。

肢體彎曲:拳曲。拳起腿來。

量詞,用於拳頭打人的動作:打他幾拳。

特指歷史上的”義和團“創立的義和拳。老舍《我的母親》中庚子鬧”拳“

筆畫數:10

部首:手

五筆86:UDRJ

五筆98:UGRJ

基本介紹

  • 中文名:拳
  • 拼音:quán
  • 部首:手
  • 筆畫數:10
拳的書法,詳細解釋,古籍解釋,相關,

拳的書法

拳的書法
漢字演變漢字演變

詳細解釋

(形聲。字從半從手,半亦聲。“半”與“手”聯合起來表示“半手”、“長度折半的手”。本義:折半的手、半手。說明:本字的造字手法與“卷”相同,可互參。)
同本義〖fist〗
拳,手也。——《說文》。按,張之為掌,卷之為拳。”
魯君許諾,乃使吏鞟其拳。——《呂氏春秋
又如:揮拳;赤手空拳
拳術;拳擊〖boxing〗。如:拳經(談拳術的文字;拳術);打拳;太極拳;拳技(拳擊的技法);拳法(拳擊的技法)
通“弮”。弓弩〖bows〗
士張空拳。——《漢書·李廣傳》
通“蜷”。屈曲;捲曲〖curl〗
其棱細則拳曲。——《莊子·人間世》
手不得拳,膝不得屈。——《顏氏家訓·勉學》
又如:拳拳彎彎(捲曲的樣子);拳毛(捲曲的毛髮);拳攣(拳曲;屈曲);拳毛(毛髮捲曲);拳足(捲曲腳爪);拳發(頭髮捲曲)
勇壯〖brave〗
無拳無勇。——《詩·巧言》。傳:“力也。”
有拳勇股肱之力。——《國語·齊語》。註:“人勇為拳。”
如:拳果(壯勇果斷);拳勇(勇壯);拳捷(勇壯敏捷);拳猛(勇猛);拳腕(猶勇力);拳儇(勇壯矯捷)
誠摯〖honest〗
拳拳之忠,終不能自列。——司馬遷報任安書
不勝拳拳。——《漢書·貢禹傳》
又如:拳拳好善(誠心誠意行善);拳摯(誠摯)
表示動量,用於拿拳頭打人的動作
你便在我臉上打一百拳也不妨!——《水滸傳
表示物量,相當於“樁”、“件”
我這一去,不得一拳兒好買賣不回來。——張國賓《合汗衫》
拳棒
quánbàng
〖withfistandstaff;martialartssuchasshadowboxing,swordplay,etc.〗指代武術
素習拳棒
拳打
quándǎ
〖punch〗用拳猛擊或好像拳打的動作
一拳打在嘴巴上
拳打腳踢
quándǎ-jiǎotī
〖beatup〗原指痛打。常用來比喻處理問題的強硬態度
這些矛盾回敬他時,也免不了要拳打腳踢
拳擊
quánjī
〖boxing〗一項體育運動,兩人戴著特製的皮手套,用雙拳進擊和防衛;以拳毆擊
拳擊台
拳腳
quánjiǎo
〖Chineseboxing〗∶拳術
自幼喜好拳腳
〖kickandbeat〗∶連踢帶打
吃了一頓拳腳
拳曲
quánqū
〖curl〗∶捲曲,成卷或圈形的東西(如刨花)
〖bend〗∶彎曲
拳曲著腿
拳拳
quánquán
〖sincere〗誠懇、深切的樣子;彎曲的樣子
拳拳報國心
拳師
quánshī
〖pugilist;boxingcoach〗精於拳術且以教授或表演拳術為職業的人
拳術
quánshù
〖Chineseboxing〗中國的一種徒手武術運動
拳壇
quántán
〖boxingcircles〗拳擊界;拳術界
拳套
quántào
〖aseriesofskillsandtricksinboxing〗拳術的套路
這種拳套特別剛猛凌利
拳頭
quántou
〖fist〗∶屈指卷握的手
〖strongcompetitiveness〗∶比喻產品名牌、優質、具有競爭力量
拳頭產品
quántouchǎnpǐn
〖themostcompetitiveproducts〗比喻企業特有的、別人難以勝過的看家產品
每個集鎮的經濟繁榮,有賴於其拳頭產品的暢銷
拳王
quánwáng
〖aboxingchampion〗指成績最優的拳擊手
拳,武術三大基本手型(拳、掌、勾)之一。
操作方法:四指併攏卷握,拇指扣在食指、中指的第二節指骨上。拳面平齊,故稱“平拳 ”、“四平拳”。
根據四指捲曲的程度與形狀不同,拳可分為:鳳眼拳、螺形拳、瓦楞拳、透骨拳、端杯拳、猴手拳、雙珠拳、尖拳等多種。
拳的用法,主要有沖、架、挑、貫、劈、砸。
拳

古籍解釋

康熙字典
〔古文〕𢮙㩲《唐韻》巨員切《集韻》逵員切,𠀤音權。手也。《玉篇》屈手也。《前漢·鉤弋倢伃傳》武帝巡守過河閒,召至,女兩手皆拳,上自披之,手卽時伸,號曰拳夫人。
《廣雅》拳拳,憂也。一曰愛也。
勤懇也,恭也。《前漢·貢禹傳》不勝拳拳,不敢不盡愚心。《注》忠謹之意。亦作惓惓。
奉持之貌。《禮·中庸》得一善則拳拳服膺,而弗失之矣。
姓。衞大夫拳彌。
《集韻》苦遠切,音綣。
驅圓切,音弮。𠀤奉持貌。
與弮同。《前漢·司馬遷傳》士張空拳,冒白刃。《注》拳,弓弩弮也。言矢盡,故張弩之空弓,非空拳也。
已袁切,綣平聲。力也。《詩·小雅》無拳無勇。徐邈讀。
通作卷。見卷字注。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們